ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು ಯಾರು ? ...

ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು ಯಾರೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗ್ರೀಕರು ಡೆಮಿಟ್ರಿಯನ್ ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮೀನಂಧರ್ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು.
Romanized Version
ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು ಯಾರೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗ್ರೀಕರು ಡೆಮಿಟ್ರಿಯನ್ ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮೀನಂಧರ್ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು. Vayuvya Bharathada Mele Prathamavagi Dandeththi Alvike Nadesida Videshiyaru Yarendare Byaktriyan Greekaru Demitriyan N Senadhipathi Meenandhar Vayuvya Bharathada Mele Prathamavagi Dandeththi Alvike Nadesida Videshiyaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಭಾರತದ ಬಟ್ಟೆ ನಗರ, ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರರ ನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ...

ಕೊಯಮತ್ತನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 25,000 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ, ದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಟದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಗಿರಣಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು - ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗ್ರೀಕರು ಡೆಮಿಟ್ರಿಯನ್ ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ – ಮಿನಾಂಧರ್.
Romanized Version
ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು - ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗ್ರೀಕರು ಡೆಮಿಟ್ರಿಯನ್ ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ – ಮಿನಾಂಧರ್. Vayuvya Bharathada Mele Prathamavagi Dandeththi Alvike Nadesida Videshiyaru - Byaktriyan Greekaru Demitriyan N Senadhipathi – Minandhar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Vayuvya Bharathada Mele Prathamavagi Dandeththi Alvike Nadesida Videshiyaru Yaru ?,


vokalandroid