ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ? ...

ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮೆನಾಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆನಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮಿಲಿಂಡಾ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪೋಷಕರಾಗುವ ಕಾರಣ ಮೆನಾಂಡರ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮೆನಾಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆನಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮಿಲಿಂಡಾ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪೋಷಕರಾಗುವ ಕಾರಣ ಮೆನಾಂಡರ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.Dematriyan N Rajadhani Yavudendare Dematriyan N Rajadhani Menandar Agide Menandar Annu Milinda Endu Saha Kareyalaguththade Indo Greek Raja Bharathada Upakhandada Vayuvya Pradeshagalalli Dodda Samrajyavannu Nirvahisidaru Bauddha Dharmada Poshakaraguva Karana Menandar Hesaruvasiyagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಂಕಿಸಿದ ಗುಪ್ತ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಗ ? ...

ಕನಿಶ್ಶೆ I (ಸಂಸ್ಕೃತ: कनिष्क), ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 127-150 CE) ಕುಶಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಕನಿಶ್ಶ ದ ಗ್ರೇಟ್, ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಜುಲಾ ಕದ್ಫೈಸಸ್ನजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ - ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ( ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್ ) ಡೆಮಿಟ್ರಿಯನ್ ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ - ಮಿನಾಂಧರ್
Romanized Version
ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ - ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ( ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್ ) ಡೆಮಿಟ್ರಿಯನ್ ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ - ಮಿನಾಂಧರ್ Dematriyan N Rajadhani - Punjab N Sakala ( Siyal Cott Demitriyan N Senadhipathi - Minandhar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Dematriyan N Rajadhani Yavudu ?,


vokalandroid