ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನುಆಳಿದರು? ...

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನುಆಳಿದರೆಂದರೆ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು ೪೫ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು, ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಯಾರೆಂದರೆ ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ, ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ, ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದ್ವಾರೆ ಸುಶರ್ಮ, ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಕೊಂಡವರು ಶಾತವಾಹನರು.
Romanized Version
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನುಆಳಿದರೆಂದರೆ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು ೪೫ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು, ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಯಾರೆಂದರೆ ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ, ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ, ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದ್ವಾರೆ ಸುಶರ್ಮ, ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಕೊಂಡವರು ಶಾತವಾಹನರು. Puranagala Prakara Kanvaru Eshtu Varshagalakala Rajyavannualidarendare Puranada Prakara Kanvaru 45 Varsha Rajyavannu Alidaru Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Yarendare Vasudeva Kanva Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Kanvara Koneya Dvare Susharma Susharmananna Kondavaru Shathavahanaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು.
Romanized Version
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು. Puranagala Prakara Kanvaru 45 Varsha Rajyavannalidaru Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Vasudeva Kanva Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Kanvara Koneya Dore Susharma Susharmanannu Kondavaru Shathavahanaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Puranagala Prakara Kanvaru Eshtu Varshagalakala Rajyavannualidaru,


vokalandroid