ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? ...

ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಕಾಳಿದಾಸ. ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ ಎಂಬುದು ಕಾಳಿದಾಸದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ವಾಗಿದೆ.ಕಾಳಿದಾಸವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Romanized Version
ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಕಾಳಿದಾಸ. ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ ಎಂಬುದು ಕಾಳಿದಾಸದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ವಾಗಿದೆ.ಕಾಳಿದಾಸವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Malavikagnimithran Krithiya Karthri Kalidasa Malavikagnimithran Embudu Kalidasadinda Sanskritha Natakavagide Idu Avara Modala Nataka Vagide Kalidasavu Sanskritha Bhasheya Barahagararagiddu Bharathada Sanskritha Bhasheyalli Shreshtha Kavy Maththu Natakakaranagiddane
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಕಾಳಿದಾಸ. ಶುಂಗ ವಂಶದ ರಾಜನನ್ನು ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು.
Romanized Version
ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಕಾಳಿದಾಸ. ಶುಂಗ ವಂಶದ ರಾಜನನ್ನು ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು.Malavikagni Mithra Krithiya Karthri Kalidasa Shunga Vanshada Rajanannu Nayaka Pathradhariyannagi Rachisida Grantha Malavikagni Mithra Shunga Samrajya Rajavanshavannu Pushyamithra Shunganu Sthapisidanu Shunga Samrajya Sumaru Kri Pu 187rinda 78ra Varege Bhartiya Upakhandada Madhya Hagu Purvada Pradeshagalannu Niyanthrisuththidda Magadhada Ondu Pracheena Bhartiya Rajavanshavagiththu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Malavikagni Mithra Krithiya Karthri Yaru,


vokalandroid