ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಯಾರು ? ...

ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಡ್ರೆಮಟ್ರಿಯಸ್.ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್,ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್.
Romanized Version
ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಡ್ರೆಮಟ್ರಿಯಸ್.ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್,ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್. Pushya Mitra Shungana Adalithavadhiyalli Barathada Mele Dandeththi Banda Videshiyaru Drematriyas Kri Pu 2 Ne Shathamanadalli Bharathakke Dandeththi Banda Greek Dore Dematriyan Dematriyan N Rajadhani Punjab N Sakala Siyal Cott
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ? ...

ನುಡಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ನರೇಂದ್ರ ದಾಭೋಲ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ತಿಸ್ಟ್ ಗೋವಿಂದ ಪಂಚ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ जवाब पढ़िये
ques_icon

ವಿದೇಶಿ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಯುವುದು ? ...

ವಿದೇಶಿ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ - ಕ್ರೆರೆಕ್ಸಸ್ ನ ಸೇನಾಪಡೆ ಶಕರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು - ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ - ಇರಾನ್ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಡ್ರೆಮಟ್ರಿಯಸ್.ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್.ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ - ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ( ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್ ).
Romanized Version
ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಡ್ರೆಮಟ್ರಿಯಸ್.ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್.ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ - ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ( ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್ ).Pushya Mitra Shungana Adalithavadhiyalli Barathada Mele Dandeththi Banda Videshiyaru Drematriyas Kri Pu 2 Ne Shathamanadalli Bharathakke Dandeththi Banda Greek Dore Dematriyan Dematriyan N Rajadhani - Punjab N Sakala ( Siyal Cott ).
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Pushya Mithra Shungana Adalithavadhiyalli Barathada Mele Dandeththi Banda Videshiyaru yaru ?,


vokalandroid