ಬಾದಾಮಿಯಾ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ? ...

ಬಾದಾಮಿ ಹಿಂದೆ ವಟಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹಾಲಯಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರದ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
Romanized Version
ಬಾದಾಮಿ ಹಿಂದೆ ವಟಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹಾಲಯಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರದ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Badami Hinde Vatapi Endu Kareyalaguththiththu Idu Karnatakada Bagalkot Jilleya Ade Hesarina Ondu Pattana Maththu Tallukina PRADHAN Kacheriyagide Badami Chalukyara Rajadhani Rajadhaniyagide Idu Kallina Rachana Devalayagalige Hesaruvasiyagide Guddada Badiyannu Koredu Nirmisida Badamiya Guhalayagalu Vishvavikhyathavagive Kereya Uththarada Dadada Mele Bandeyondara Mele Kappe Arabhattana Shasanavannu Kanabahudu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ? ...

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.ಅಗ್ನಿ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತದಿಂದ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ತಾರಸಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಬಾದಾಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಟಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿತ್ತು. ಬಾದಾಮಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು AD 540 ರಿಂದ 757 ರವರೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ನಗರವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ರಾವಿಡ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
Romanized Version
ಬಾದಾಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಟಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿತ್ತು. ಬಾದಾಮಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು AD 540 ರಿಂದ 757 ರವರೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ನಗರವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ರಾವಿಡ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.Badamiya Hindina Hesaru Vyatapi Endu Kareyalaguthiththu Badamiya Karnatakada Bagalkot Jilleya Ade Hesarina Ondu Pattana Maththu Tallukina PRADHAN Kacheriyagide Idu AD 540 Rinda 757 Ravarege Badami Chalukyara Rajadhaniyagiththu Badami Chalukyaru Nirmisida Halavaru Purathathva Smarakagalige Nagaravu Prasiddhavagide Hechchina Kattadagalu Vishishta Dravida Vasthushailiya Shailigalannu Nirupisuththave
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
ಬಾದಾಮಿ ಹಿಂದೆ ವಟಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹಾಲಯಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರದ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
Romanized Version
ಬಾದಾಮಿ ಹಿಂದೆ ವಟಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹಾಲಯಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರದ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Badami Hinde Vatapi Endu Kareyalaguththiththu Idu Karnatakada Bagalkot Jilleya Ade Hesarina Ondu Pattana Maththu Tallukina Pradhana Kacheriyagide Badami Chalukyara Rajadhani Rajadhaniyagide Idu Kallina Rachana Devalayagalige Hesaruvasiyagide Guddada Badiyannu Koredu Nirmisida Badamiya Guhalayagalu Vishvavikhyathavagive Kereya Uththarada Dadada Mele Bandeyondara Mele Kappe Arabhattana Shasanavannu Kanabahudu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Badamiya Hindina Hesaru Enagiththu ?,


vokalandroid