ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ? ...

ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1965 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ತುಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸೂಸೈಟಿಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾಪ್ಸ್ಕಾಮ್ಸ್ 1965 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನೇರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಒಂದು ರೈತ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1965 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ತುಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸೂಸೈಟಿಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾಪ್ಸ್ಕಾಮ್ಸ್ 1965 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನೇರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಒಂದು ರೈತ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ.Bengaluru Totagarike Ilakheyu Eshtaralli Sthapaneyayithu Endare Bengaluru Totagarike Ilakhe 1965 Ralli Sthapaneyayithu Maththu Tutagarika Nirmapakara Sahakara Marketing Maththu Sanskarane Susaitiyu Janapriyavagi Other Sankshiptharupadinda Kareyalpaduva Hapskams 1965 Ralli Krishi Uthpadaneya Nera Marketingagi Sthapanegonda Ondu Raitha Samajavagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು 1965 ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸೊಸೈಟಿಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ HOPCOMS, 1965 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಒಂದು ರೈತ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. [4] ಈ ಸಮಾಜವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.
Romanized Version
ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು 1965 ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸೊಸೈಟಿಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ HOPCOMS, 1965 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಒಂದು ರೈತ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. [4] ಈ ಸಮಾಜವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. Bengaluru Totagarike Ilakheyu 1965 Sthapaneyayithu Totagarika Nirmapakara Sahakara Marketing Maththu Sanskarana Sosaitiyu Janapriyavagi Other Sankshiptharupadinda Kareyalpaduva HOPCOMS, 1965 Ralli Krishi Uthpadaneya Nera Marukattegagi Sthapanegonda Ondu Raitha Samajavagide [4] Ee Samajavu Dakhin Bharathada Rajya Karnatakada Lalbagnalliruva Pradhana Kacheriyannu Hondide Maththu Other Chatuvatikegalu Bengaluru Nagar Bengaluru Gramanthara Kolar Ramnagar Maththu Chikballapur Jillegalalli Haradide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bengaluru Totagarike Ilakheyu Eshtaralli Sthapaneyayithu ?,


vokalandroid