ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವವು ? ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುವುವೆಂದರೆ ಚೋಕನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ ಗುಡಿ, ದೋಡ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ, ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಗವಿ ಗಂಗಾಧಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶೃಂಗಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಶಣ್ಮುಖ ದೇವಾಲಯ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ, ಹಾಲಸುರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು.
Romanized Version
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುವುವೆಂದರೆ ಚೋಕನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ ಗುಡಿ, ದೋಡ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ, ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಗವಿ ಗಂಗಾಧಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶೃಂಗಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಶಣ್ಮುಖ ದೇವಾಲಯ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ, ಹಾಲಸುರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. Bengalurinalli Kandubaruva Prasiddha Devasthanagalu Yavuvuvendare Chokanathasvami Devasthana Dodda Basavana Gudi Doda Ganesha Devalaya Shiva Devalaya Gavi Gangadhareshvara Devasthana Iskan Bengaluru Kote Venkateshvara Devasthana Srungagiri Sri Shanmukha Devalaya Banashankari Devalaya Halasuru Someshvara Devasthana Ivellavu Bengalurinalli Kandubaruva Prasiddha Devasthanagalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ? ...

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಆತನ ಇತರೆ .... ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯ. ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಮೈजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಚೋಕನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ (ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ ಗುಡಿ) , ಬಸವನಗುಡಿಯ ದೋಡ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ, ಗವಿ ಗಂಗಾಡರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ,ಇಸ್ಕಾನ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ, ವೆಂಕಟರಾಮ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ.
Romanized Version
ಚೋಕನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ (ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ ಗುಡಿ) , ಬಸವನಗುಡಿಯ ದೋಡ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ, ಗವಿ ಗಂಗಾಡರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ,ಇಸ್ಕಾನ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ, ವೆಂಕಟರಾಮ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ.Chokanathasvami Devasthana Basavanagudiyalliruva Bull Temple Dodda Basavana Gudi , Basavanagudiya Doda Ganesha Devalaya Gavi Gangadareshvara Devalaya Iskan Vemana Nildanada Rastheya Shiva Devalaya Banashankari Devalaya Venkataramvami Devalaya Basavanagudi
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bengalurinalli Kandubaruva Prasiddha Devasthanagalu Yavavu ?,


vokalandroid