ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಎಷ್ಟು? ...

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 6,11,30,704 ಆಗಿದೆ ಹಾಗು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,10,57,742 50.80% ಹಾಗು ಸ್ತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 6,11,30,704 ಆಗಿದೆ ಹಾಗು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,10,57,742 50.80% ಹಾಗು ಸ್ತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Prathiyondu Jillege Jilladhikari Iruththare R Janaganathi Prakara Karnatakada Janasankhyeyu 6,11,30,704 Agide Hagu Idaralli Purushara Sankhye 3,10,57,742 50.80% Hagu Stheeyara Sankhye 3 Ee Ella Belavanigegalindagi Bengaluru Silikan Valley Of India Endu Prasiddhavagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ...

ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ಗಾರ್ಡನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ತೋಟವಾಗಿದೆ. ಇದು 1889 ರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ವಾರ್ಷजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ 65 .ಬಿಎಮ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸುಷ್ಮಾ ಗೋಡಬೋಲೆ, ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ -1 (ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ), ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ , ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ), ಶ್ರೀರೂಪ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಎಮ್,ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿಅಂಶ) ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ಆರ್, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಸಹಾಯಕ ಗೌಡ, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ,ನ್ಯಾಯಾಂಗ- ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ, ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಭೂಮಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಆರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ, ಗಂಗರಾಜು, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ, ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಚುನಾವಣೆ (ರಾಜ್ಯ), ಖಾಲಿ – ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ ಜಾರಿ ಸೆಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ, ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಜೆ.ಡಿ.ಎಲ್.ರ್( ಸರ್ವೆ), ಜಿ . ಗಿರಿಜಾದೇವಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಹಾರ) , ರಾಚೆಗೌಡ, ಜಾಹೀರಾತು ಫುಡ್ (ಅಧಿಕಾರ), ರಂಗದಾಮಾಯ್ಯ, ಅಧೀಕ್ಷಕ(ಆಹಾರ), ಪಿ. ದಿನೇಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಜರಾಯಿ , ಶ್ರೀನಿವಾಸಸೂರ್ತಿ, ಎಫ್.ಡಿ.ಎ, ಮುಂತಾದವರು.
Romanized Version
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ 65 .ಬಿಎಮ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸುಷ್ಮಾ ಗೋಡಬೋಲೆ, ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ -1 (ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ), ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ , ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ), ಶ್ರೀರೂಪ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಎಮ್,ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿಅಂಶ) ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ಆರ್, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಸಹಾಯಕ ಗೌಡ, ಕಂದಾಯ-ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ,ನ್ಯಾಯಾಂಗ- ಹೆಡ್ ಮುನ್ಷಿ, ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಭೂಮಿ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಆರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ, ಗಂಗರಾಜು, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ, ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಚುನಾವಣೆ (ರಾಜ್ಯ), ಖಾಲಿ – ವಿಶೇಷ ಡಿಸಿ ಜಾರಿ ಸೆಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿರಾಸ್ತೇದಾರ್ ಜಾರಿದಳ, ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಜೆ.ಡಿ.ಎಲ್.ರ್( ಸರ್ವೆ), ಜಿ . ಗಿರಿಜಾದೇವಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಹಾರ) , ರಾಚೆಗೌಡ, ಜಾಹೀರಾತು ಫುಡ್ (ಅಧಿಕಾರ), ರಂಗದಾಮಾಯ್ಯ, ಅಧೀಕ್ಷಕ(ಆಹಾರ), ಪಿ. ದಿನೇಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಜರಾಯಿ , ಶ್ರೀನಿವಾಸಸೂರ್ತಿ, ಎಫ್.ಡಿ.ಎ, ಮುಂತಾದವರು. Bengaluru Jilladhikarigala Sankhya 65 BM Vijayashankar Jilladhikarigalu Sushma Godabole Vishesha DC -1 Uttar Vibhaga S Rangappa , Vishesha DC Dakhin Vibhaga Shreerupa Hechchuvari Jilladhikari Shivakumar SM Kacheri Sahayakaru Venkatesh Sahayaka Nirdeshakaru Ankiansha Mahesh SR Kandaya Head Sahayaka Gouda Kandaya Head Munshi Lingappa Nyayanga Head Munshi Siddharaju Bhumi Shirasthedar Anil Kumar Ech R Court Shirasthedar Naveen Kumar Samanya Shirasthedar Shivaraj Tahasheeldar Chunavana Gangaraju Shirasthedar Chunavana Shreedharamurthi F D A Chunavane Rajya Khali – Vishesha DC Jari Call Manjunath Shirasthedar Jaridala Krishnamurthi Shirasthedar Jaridala Venkatesh Shirasthedar Jaridala K Jayaprakash J D L R Survey G . Girijadevi Janti Nirdeshakaru Ahara , Rachegauda Jaheerathu FOOD Adhikara Rangadamayya Adheekshaka Ahara P Dinesh Tahasheeldar Mujarayi , Shreenivasasurthi F D A Munthadavaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bengaluru Jilladhikarigala Sankhya Eshtu ,


vokalandroid