ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ? ...

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಭಾರತ ದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 km ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮವು ಇಂಡಿಯನ್ಬಿಳಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ,ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇಯದಾದ ಚಿಟ್ಟೆಗೆಂದೇ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನ.ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿ೦ಹಧಾಮ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳದ್ದೆ೦ದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ.ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳು, ಕಾಡುಹಂದಿ, ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಜಿಂಕೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಗುಳ್ಳೆನರಿ, ಕರಡಿ, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಲಂಗೂರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನೆ ಸವಾರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
Romanized Version
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಭಾರತ ದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 km ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮವು ಇಂಡಿಯನ್ಬಿಳಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ,ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇಯದಾದ ಚಿಟ್ಟೆಗೆಂದೇ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನ.ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿ೦ಹಧಾಮ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳದ್ದೆ೦ದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ.ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳು, ಕಾಡುಹಂದಿ, ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಜಿಂಕೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಗುಳ್ಳೆನರಿ, ಕರಡಿ, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಲಂಗೂರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನೆ ಸವಾರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. Bannerughatta Rashtreeya Udyanavana Bharatha Da Karnatakadalliruva Bengalurina Dakshinabhagadalli Sumaru 22 Km Duradallide Jhuvalajikal Risarv‌ge Athyantha Yogyavada Athyantha Shreemantha Naisargika Pradeshagalallondada Guddagadu Pradeshavagide Jhuvalajikal Park Bengalurina Pravasigara Athyantha Akarshaneeya Sthalavagide Bannerughattada Huli Maththu Sinhadhamavu Indiyanbili Huligalannolagondu Indian Huligalannu Sinhagalannu Maththu Ithare Sasthanigalannu Hondide Ee Udyanavanada Mukhya Akarshane Endare Deshadalle Motta Modalaneyadada Chittegende Iruva Udyanavana Illi Sumaru 20 Reethiya Vividha Jathiya Chittegalannu Illi Navu Kanabahudu Bharatheeya Aranya Ilakheyi0da Guruthisalpattiruva Bannerghattada Huli Maththu Si0hadhama Uththamavada Vyavastheyulladde0du Hesaragide Pravasigaru Bannerughatta Rashtreeya Udyanavanadalli Safari Maduththa Kadanegalu Kaduhandi Machcheyulla Jinke Seridanthe Vividha Jathi Jinke Sambar Gullenari Karadi Kadu Hande Langur Galu Maththu Kothigalannu Nodabahudu Jungle Safariyondige Ane Savari Kuda Illi Pravasigaru Madi Anandisabahudu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ...

ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಫೆಡರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ವಿವಾದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದವೊಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾಗರಿಕ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲजवाब पढ़िये
ques_icon

ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ? ...

ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ಗಾರ್ಡನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ತೋಟವಾಗಿದೆ. ಇದು 1889 ರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ವಾರ್ಷजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಭಾರತ ದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 km ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜನವರಿ . ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1245 ರಿಂದ 1634 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಭಾರತ ದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 km ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಝೂವಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜನವರಿ . ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1245 ರಿಂದ 1634 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.Bannerughatta Rashtreeya Udyanavana Bharatha Da Karnatakadalliruva Bengalurina Dakshinabhagadalli Sumaru 22 Km Duradallide Bengalurininda Sumaru Onduvare Gantegala Prayana Madabekaguththade Jhuvalajikal Risarvge Athyantha Yogyavada Athyantha Shreemantha Naisargika Pradeshagalallondada Guddagadu Pradeshavagide Jhuvalajikal Park Bengalurina Pravasigara Athyantha Akarshaneeya Sthalavagide Veekshanege Uththama Samaya Septembarninda Janavari . Samudra Mattadinda 1245 Rinda 1634 Metre Eththaradallide Idu Mangalavaragalalli Muchchalaguththade Mrigalayadalli Ondu Chikka Vasthu Sangrahalayavide Adaralli Pranivigyanakke Sambandhisida Vasthugala Pradarshana Madalagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bengaluru Jilleya Bannerghattada Pravasada Mahithi Bagge,


vokalandroid