ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ? ...

ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ಭಾರತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೋಡ್ ಆರು ಅಂಕೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ಭಾರತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೋಡ್ ಆರು ಅಂಕೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.Postal Indeks Sankhye Athava Kelavomme Punaravarthitha Pin Code Bharathada Post Postal India Postninda Balasalpaduva Post Office Sankhye Athava Postal Code Sistamnallina Sankethavagide Code Aru Ankegalu Uddavagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂಚೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪಿನ್ ಶಬ್ದವು Postal Index Number ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಿನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಮೊದಲನೆ ಅಂಕಿ ಈ ಎಂಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಯ ವಲಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವದು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು. ಪಿನ್ ಕೋಡಿನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳು ಅಂಚೆ ವಿತರಿಸುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ೫೬೦xxx ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
Romanized Version
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂಚೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪಿನ್ ಶಬ್ದವು Postal Index Number ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಿನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಮೊದಲನೆ ಅಂಕಿ ಈ ಎಂಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಯ ವಲಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವದು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು. ಪಿನ್ ಕೋಡಿನ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳು ಅಂಚೆ ವಿತರಿಸುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ೫೬೦xxx ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ.PIN Code Embudu Bharathadalli Anche Ilakheyu Anche Vitharanege Sulabhavaguva Saluvagi Madida Bhaugolika Pradeshada Vargeekarana Vyavasthe PIN Shabdavu Postal Index Number Idara Sankshiptha Roopa PIN Code Aru Ankigala Sankhye Bharathadalli Entu PIN Pradeshagalu Ive Modalane Anki Ee Entu Pradeshagalalli Ondannu Suchisuththade Modalane Eradu Ankigalu Ottige Ondu Upa Pradesh Athava Ancheya Valayavannu Suchisuththave Modalane Muru Ankigalu Suchisuvadu Vingadaneya Athava Kandayada Ondu Jilleyannu PIN Kodina Koneya Muru Ankigalu Anche Vitharisuva Anche Kacheriyannu Heluththave 560 Idu Bengalurina PIN Code Agide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:PIN Code Endarenu Bengalurina PIN Code Yavudu ?,


vokalandroid