ಮುಟ್ಟು ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ...

ಮುಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಿಂದ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ (ಮೆನ್ಸೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಲೋಳೆ ಅಂಗಾಂಶದ ನಿಯಮಿತ ಸ್ರಾವ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಋತುಕಾಲವು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲದ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಋತುಸ್ರಾವಾರಂಭ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಋತುಕಾಲಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.ಒಂದು ಋತುಕಾಲದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಋತುಕಾಲದ ಮೊದಲ ದಿನದ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯಾವಧಿಯು ಯುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ೨೧ರಿಂದ ೪೫ ದಿನಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ೨೧ ರಿಂದ ೩೧ ದಿನಗಳಿರುತ್ತದೆ (ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ೨೮ ದಿನ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಸುಮಾರು ೨ ರಿಂದ ೭ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೪೫ ಮತ್ತು ೫೫ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ಮುಟ್ಟು ಆಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
Romanized Version
ಮುಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಿಂದ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ (ಮೆನ್ಸೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಲೋಳೆ ಅಂಗಾಂಶದ ನಿಯಮಿತ ಸ್ರಾವ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಋತುಕಾಲವು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲದ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಋತುಸ್ರಾವಾರಂಭ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಋತುಕಾಲಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.ಒಂದು ಋತುಕಾಲದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಋತುಕಾಲದ ಮೊದಲ ದಿನದ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯಾವಧಿಯು ಯುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ೨೧ರಿಂದ ೪೫ ದಿನಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ೨೧ ರಿಂದ ೩೧ ದಿನಗಳಿರುತ್ತದೆ (ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ೨೮ ದಿನ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಸುಮಾರು ೨ ರಿಂದ ೭ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೪೫ ಮತ್ತು ೫೫ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ಮುಟ್ಟು ಆಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. Muttu Endare Garbhashayada Olapadaradinda Yoniya Mulaka Mensees Endu Kareyalpaduva Raktha Maththu Lole Anganshada Niyamitha Srava Samanyavagi Modala Rithukalavu Hanneradu Maththu Hadinaidu Vayassina Naduve Arambhavaguththade Maththu Kalada Ee Binduvannu Rithusravarambha Endu Kareyalaguththade Adare Sandarbhikavagi Rithukalagalu Entu Varshadashtu Chikka Vayassinalli Arambhavagabahudu Maththu Adaru Idannu Samanya Endu Pariganisabahudu Ondu Rithukalada Modala Dina Maththu Mundina Rithukalada Modala Dinada Naduvina Samanya Samayavadhiyu Yuva Sthreeyaralli 21rinda 45 Dinagaliruththade Maththu Vayaskaralli 21 Rinda 31 Dinagaliruththade Sarasariyagi 28 Dina Samanyavagi Rakthasravavu Sumaru 2 Rinda 7 Dinagalavarege Iruththade Samanyavagi 45 Maththu 55 Varsha Vayassina Naduve Sambhavisuva Rithubandhada Nanthara Muttu Aguvudu Nilluththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪಸೆಯನ್ನು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಜತೆ ಹೊರಹಾಕುವುದೆ ಮುಟ್ಟು. ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಿದ್ದಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಆಗುವುದು. ಮುಟ್ಟು ಋತುಕಾಲ, ರಜಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಿಂದ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ಮೆನ್ಸೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಲೋಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೪೫ ಮತ್ತು ೫೫ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ಮುಟ್ಟು ಆಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
Romanized Version
ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪಸೆಯನ್ನು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಜತೆ ಹೊರಹಾಕುವುದೆ ಮುಟ್ಟು. ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಿದ್ದಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಆಗುವುದು. ಮುಟ್ಟು ಋತುಕಾಲ, ರಜಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಿಂದ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ಮೆನ್ಸೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಲೋಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೪೫ ಮತ್ತು ೫೫ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ಮುಟ್ಟು ಆಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.Garbhashayada Olapaseyannu Rakthasravada Jathe Horahakuvude Muttu Mahileya Jeevanada Uthpadana Avadhiyalli Share Sumaru Masika Chakradalli Garbhiniyiddaga Horathupadisi Idu Aguvudu Muttu Rithukala Rajassu Endare Garbhashayada Olapadaradinda Yoniya Mulaka Mensees Endu Kareyalpaduva Raktha Maththu Lole Samanyavagi 45 Maththu 55 Varsha Vayassina Naduve Sambhavisuva Rithubandhada Nanthara Muttu Aguvudu Nilluththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches: Muttu Aguvudu Hege ,


vokalandroid