ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ...

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶಿಸ್ತುನಿಂದ ಕಲೆಯಬೇಕು. ಸಂಗೀತದ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ.ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಡ್ರೈವ್.ಬದ್ಧತೆಗಳು.ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತವನ್ನುಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ.ಎಂಬುದನ್ನುಗುರುತಿಸಿ.ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯಬವುದು.
Romanized Version
ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶಿಸ್ತುನಿಂದ ಕಲೆಯಬೇಕು. ಸಂಗೀತದ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ.ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಡ್ರೈವ್.ಬದ್ಧತೆಗಳು.ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತವನ್ನುಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ.ಎಂಬುದನ್ನುಗುರುತಿಸಿ.ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯಬವುದು.Sangeethavannu Kaliyalu Shisthuninda Kaleyabeku Sangeethada Alavada Tiluvalike Sangeethavannu Kaliyalu Gretar Drive Baddhathegalu Neevu Yava Reethiya Sangeethavannuishtapaduththeeri Embudannuguruthisi Velapattiyannu Hondisi Adare Ade Samayadalli Hondikollabahudu Vasthavika Maththu Talmeyindiri Nimma Niluvu Nimma Adyatheyannu Padedukolli Tanthragyanavannu Alavadisikolli Sangeethavannu Idara Mulaka Kaleyabavudu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೂಲ ಸ್ವರಗಳಿವೆ: ಸ-ರಿ-ಗ-ಮ-ಪ-ದ-ನಿ. ಈ ಏಳು ಸ್ವರಗಳ ದೀರ್ಘ ಹೆಸರುಗಳು ಷಡ್ಜ, ಋಷಭ, ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ಧೈವತ ಮತ್ತು ನಿಷಾದ. ಸ ಮತ್ತು ಪ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗದ ಸ ಮತ್ತು ಪ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಹಾಗೂ ರಿ, ಗ, ಮ, ದ ಮತ್ತು ನಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವಿಕೃತಿ ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ. ಷಡ್ಜ - ಸ ರಾಗ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಗವೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. • ಮೇಲಕ್ಕೇರುವ ಸ್ವರಗಳ ಕ್ರಮ (ಆರೋಹಣ) • ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಸ್ವರಗಳ ಕ್ರಮ (ಅವರೋಹಣ) • ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮುಖ್ಯ ಸ್ವರಗಳು • ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು (ಗಮಕ)
Romanized Version
ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೂಲ ಸ್ವರಗಳಿವೆ: ಸ-ರಿ-ಗ-ಮ-ಪ-ದ-ನಿ. ಈ ಏಳು ಸ್ವರಗಳ ದೀರ್ಘ ಹೆಸರುಗಳು ಷಡ್ಜ, ಋಷಭ, ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ಧೈವತ ಮತ್ತು ನಿಷಾದ. ಸ ಮತ್ತು ಪ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗದ ಸ ಮತ್ತು ಪ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಹಾಗೂ ರಿ, ಗ, ಮ, ದ ಮತ್ತು ನಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವಿಕೃತಿ ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ. ಷಡ್ಜ - ಸ ರಾಗ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಗವೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. • ಮೇಲಕ್ಕೇರುವ ಸ್ವರಗಳ ಕ್ರಮ (ಆರೋಹಣ) • ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಸ್ವರಗಳ ಕ್ರಮ (ಅವರೋಹಣ) • ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮುಖ್ಯ ಸ್ವರಗಳು • ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು (ಗಮಕ) Saptha Svaragalu Karnataka Sangeethadalli Elu Moola Svaragalive S Ri G Me P Da Ni Ee Elu Svaragala Deergha Hesarugalu Shadja Rishabha Gandhara Madhyama Panchama Dhaivatha Maththu Nishada S Maththu P Svaragalannu Bittare Ulidavu Muru Bere Bere Rupagalalli Untagabahudu Badalagada S Maththu P Svaragalannu Prakrithi Svaragalendu Hagu Ri G Me Da Maththu Ni Svaragalannu Vikrithi Svaragalendu Kareyalaguththade Svara Sthanagala Potti Heegide Shadja - S Ragha Embudu Shruthibaddhavada Rachaneyannu Srishtisalu Iruva Niyamagala Vyavasthe Prathi Ragavu Ee Kelagina Anshagalannu Hondiruththade • Melakkeruva Svaragala Krama Arohana • Kelagiliyuva Svaragala Krama Avarohana • Mukhya Maththu Amukhya Svaragalu • Svaragalannu Alankrithavagirisuva Kramagalu Gamaka
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches: Sangeeta Kaliyuvudu Hege,


vokalandroid