ವನೇ ಜೀವಿಗಳು ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ? ...

ವೇನೆ ಜೀವಿಗಳು ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವು ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 23 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 38 ಕಿಮೀ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ವೇನೆ ಜೀವಿಗಳು ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವು ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 23 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 38 ಕಿಮೀ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.Vene Jeevigalu Bandeepura Kadina Ali Allade Maththe Yava Kadinalli Kandubaruththave Endare Bhadra Vanyajeevi Dhamavu Rakshitha Pradesha Maththu Prajekt Taigarna Bhagavagi Huligala Meesalu Pradeshavagide Idu Bhadravathi Pattanada Dakshinakke 23 Kimee Maththu Karnataka Rajyada Chikkamagaluru Pattanadinda 38 Kimee Vayuvyadalli Nelegondide Bharathada Bhadra Abhayaranyavu Vyapakavada Sasya Maththu Pranigalannu Hondide Maththu Idu Janapriyavagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಜೀವಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ...

ಜೀವಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಜೀವಕೋಶದ ಉಸಿರಾಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ವರजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ 1974 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ... ಬಂಡೀಪುರವು ತನ್ನ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧದ ಬಯೋಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಶುಷ್ಕವಾಗಿದೆ .... ಈ ವಾಹನವು ವೇಗವಾದ ವಾಹನಗಳು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರುಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಮಾಹಿತಿ, ಬಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು, ... ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಡು ಆನೆಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ. ... ಜಿಂಕೆ, ಆನೆಗಳು, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಅಳಿಲುಗಳು, ಕಾಡಿನ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
Romanized Version
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ 1974 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ... ಬಂಡೀಪುರವು ತನ್ನ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧದ ಬಯೋಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಶುಷ್ಕವಾಗಿದೆ .... ಈ ವಾಹನವು ವೇಗವಾದ ವಾಹನಗಳು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರುಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಮಾಹಿತಿ, ಬಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು, ... ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಡು ಆನೆಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ. ... ಜಿಂಕೆ, ಆನೆಗಳು, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಅಳಿಲುಗಳು, ಕಾಡಿನ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. Bandeepura Rashtreeya Udyanavana 1974 Ralli Project Taigarna Adiyalli Huli Meesalu Pradeshavagi Sthapisalpattide Rashtreeya ... Bandeepuravu Tanna Vanyajeevigalige Hesaruvasiyagide Maththu Aneka Vidhada Bayongalannu Hondide Adare Shushkavagide .... Ee Vahanavu Vegavada Vahanagalu Kadina Prayanikarige Agaga Echcharikeya Horathagiyu Aneka Kadu Pranigalannu Kondarubandeepura Rashtreeya Udyanada Mahithi Bandipuradalli Vishesha Akarshanegalu ... Bharatha Maththu Dakhin Eshyada Hechchina Sankhyeya Kadu Anegalu Iruva Pradesh ... Jinke Anegalu Kademme Alilugalu Kadina Bekku Maththu Ithara Pranigalu Ee Pradeshadalli Kandubaruththave
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Vane Jeevigalu Bandeepura Kadina Alli Allade Maththe Yava Kadinalli Kandubaruththave ? ,


vokalandroid