ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆ ...

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ವಿಘ್ನ; ದಲಿತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕನಸು ಭಗ್ನ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು: 3920 ಅರ್ಜಿ, ಗಂಗಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ, ಮಂಡಳಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಕಣ್ಣು: ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಂಗಣ್ಣು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗಡುವು,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಾಧನೆ ಶಾಸಕರ ಅಂಕಿತ! ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ: ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮರೀಚಿಕೆ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೇಸರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ , ನೀರಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ಆರ್ಇಜಿ ಬಳಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಜಿಪಂ ,ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.122 ಗುರಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ, ‘ಜನಮನ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ’ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ, ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ಗಳ ಧೂಳು ಬೆಳೆಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದು.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ವಿಘ್ನ; ದಲಿತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕನಸು ಭಗ್ನ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು: 3920 ಅರ್ಜಿ, ಗಂಗಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ, ಮಂಡಳಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಕಣ್ಣು: ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಂಗಣ್ಣು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗಡುವು,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಾಧನೆ ಶಾಸಕರ ಅಂಕಿತ! ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ: ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮರೀಚಿಕೆ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೇಸರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ , ನೀರಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ಆರ್ಇಜಿ ಬಳಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಜಿಪಂ ,ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.122 ಗುರಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ, ‘ಜನಮನ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ’ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ, ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ಗಳ ಧೂಳು ಬೆಳೆಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದು. Karnataka Alpasankhyathara Abhivriddhi Nigama Bengaluru Yojanegalu Gangakalyanakke Nurentu Vighna Dalithara Kalyan Kanasu Bhagna Saala Saulabhyakke Nuku Nuggalu 3920 Arji Gangakalyanakke Current Shaknirgamana Patha Sanchalana Mandalige Shasakara Kannu Kai Karyakarthara Kengannu Wasti Yojane Many Hanchike Purnagolisalu Gaduvu Abhivriddhi Nigamada Sadhane Shasakara Ankita Bhumi Khareedi Akshepanege Avakasha Alpasankhyatha Mahithi Kandra Mareechike Saala Saulabhyakke Arji Ahvana Vidyarthigalige Shaikshanika Saala Nigama Adhikarigala Karya Vaikharige Adhyakshara Besara Alpasankhyathara Shreyobhivriddhigagi , Neeralla Baree Bevarilisida Gangakalyana NREG Balasi Brihath Pramanadalli Huleththalu Jipan Rajya Alpasankhyathara Abhivriddhi Nigama 3 Varshagalalli She Guri Krishi Bhumi Khareedige Sahayadhanakke Arji ‘janamana Sanvadakke Aniyagi’ Nigaditha Pragathi Sadhisalu Kattappane Jalli Krashargala Dhulu Belegala Nashakke Karanavagaliddu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ (NMDFC)ಕಂಪೆನಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ...

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನ 1994 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಆದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎನ್ಎಂಡಿಎಫ್ಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ.199जवाब पढ़िये
ques_icon

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಂಪಿ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು? ...

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹಂಪಿ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವುವೆಂದರೇ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ, ಹೆಮಾಕುಟಾ ಹಿಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಶಶಿವೇಕಲು ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿजवाब पढ़िये
ques_icon

ಕಾವೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ...

ಕಾವೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 1964 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿजवाब पढ़िये
ques_icon

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು? ...

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಂದರೆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು जवाब पढ़िये
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnataka Alpasankhyathara Abhivriddhi Nigama Bengaluru Yojane,


vokalandroid