ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ...

ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂದರೆ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇವರ ಜನನ ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೫೧, ಕರ್ನಾಟಕ ದ ೮ ನೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂದರೆ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇವರ ಜನನ ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೫೧, ಕರ್ನಾಟಕ ದ ೮ ನೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧಾರಯ್ಯ (ಜನನ 6 ಆಗಸ್ಟ್ 1951), ಕರ್ನಾಟಕದ 8 ನೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Romanized Version
ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧಾರಯ್ಯ (ಜನನ 6 ಆಗಸ್ಟ್ 1951), ಕರ್ನಾಟಕದ 8 ನೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.Dda G Parameshvara Emba Hesarininda Parichithavagiruva Parameshvara Gangadharayya Janana 6 Agast 1951), Karnatakada 8 Ne Maththu Prasaktha Upamukhyamanthriyagidda Bhartiya Rajakarani Avaru Karnatakadalli Upamukhyamanthriyagi Hudde Hondida Modala Dalitha Nayakaragiddare Maththu Karnatakada Kangressina Deerghavadhiya Adhyaksharagi Sathatha Eradu Baori Adhikara Vahisikondiddare
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnatakada Upamukhyamanthri Yaru,


vokalandroid