ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ...

ಕನಾರ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಆಂದೆರೆ ಮಯೂರಶರ್ಮ ಅವರು ಕನಾರ್ಟಕದ ಮೊದಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಕದಂಬರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಮಯೂರಶರ್ಮರು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
Romanized Version
ಕನಾರ್ಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಆಂದೆರೆ ಮಯೂರಶರ್ಮ ಅವರು ಕನಾರ್ಟಕದ ಮೊದಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಕದಂಬರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಮಯೂರಶರ್ಮರು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. Kanartakada Ithihasada Pithamaha Yaru Andere Mayurasharma Avaru Kanartakada Modala Ithihasada Pithamaha Endu Kareyuththare Kadambarannu Karnatakada Modala Rajavanshavendu Pariganisalagide Ee Rajavanshavannu Mayurasharmaru Avaru Sthapisidaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಮಯೂರಶರ್ಮ ಕದಂಬರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜವಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಮಯೂರಶರ್ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣವನ್ನು ಬನವಾಸಿಗಳಿಂದ ಆಳಿತು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಂಬರು ಮೊದಲ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಮಯೂರಶರ್ಮ ಕದಂಬರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜವಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಮಯೂರಶರ್ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣವನ್ನು ಬನವಾಸಿಗಳಿಂದ ಆಳಿತು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಂಬರು ಮೊದಲ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. Karnataka Ithihasada Pithamaha Mayurasharma Kadambarannu Karnatakada Modala Rajavanshada Rajavanshavendu Pariganisalagide Ee Rajavanshavannu Mayurasharmaru Sthapisidaru Ee Rajavanshavu Uttar Karnataka Maththu Konkanavannu Banavasigalinda Alithu Kannada Bhasheyalli Adalitha Mattadalli Kadambaru Modala Adalithagararagiddaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnataka Ithihasada Pithamaha Yaru,


vokalandroid