೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಷ್ಟು? ...

2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ, 2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 61,095,297, ಇದರಲ್ಲಿ 30,966,657 ಗಂಡು ಮತ್ತು 30,128,640 ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 973 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1000 ಪುರುಷರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 75.36 ನಷ್ಟಿತ್ತು, ಶೇಕಡಾ 82.47 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 68.08 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 84 ಹಿಂದೂಗಳು, ಶೇಕಡಾ 12.92 ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಶೇಕಡಾ 1.87 ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಶೇಕಡಾ 0.72 ಜೈನರು, ಶೇಕಡಾ 0.16 ಬೌದ್ಧರು, ಶೇಕಡಾ 0.05 ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 0.02 ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 0.27 ಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ದವು.
Romanized Version
2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ, 2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 61,095,297, ಇದರಲ್ಲಿ 30,966,657 ಗಂಡು ಮತ್ತು 30,128,640 ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 973 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1000 ಪುರುಷರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 75.36 ನಷ್ಟಿತ್ತು, ಶೇಕಡಾ 82.47 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 68.08 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 84 ಹಿಂದೂಗಳು, ಶೇಕಡಾ 12.92 ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಶೇಕಡಾ 1.87 ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಶೇಕಡಾ 0.72 ಜೈನರು, ಶೇಕಡಾ 0.16 ಬೌದ್ಧರು, ಶೇಕಡಾ 0.05 ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 0.02 ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 0.27 ಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ದವು.2008 Ralli Karnatakada Janga Sankhye Pramana Eshtendare 2008 Ralli Karnataka Ottu Janga Sankhye 61,095,297, Idaralli 30,966,657 Gandu Maththu 30,128,640 Sthree Athava Prathi 973 Mahileyarige 1000 Purusharu Karnataka Saksharatha Pramanavu Shekada 75.36 Nashtiththu Shekada 82.47 Purusharu Maththu Shekada 68.08 Rashtu Mahileyaru Sakshararagiddare Karnataka Janasankhyeyalli Shekada 84 Hindugalu Shekada 12.92 Muslimaru Shekada 1.87 Kraistharu Shekada 0.72 Jainaru Shekada 0.16 Bauddharu Shekada 0.05 Sikh Maththu Shekada 0.02 Ithara Dharmagalu Maththu Shekada 0.27 Dharmagalu Iddavu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 61,095,297, ಇದರಲ್ಲಿ 30,966,657 (50.7%) ಗಂಡು ಮತ್ತು 30,128,640 (49.3%) ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 973 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1000 ಪುರುಷರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು 75.36% ನಷ್ಟಿತ್ತು, 82.47% ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 68.08% ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 84% ಹಿಂದೂಗಳು, 12.92% ಮುಸ್ಲಿಮರು, 1.87% ಕ್ರೈಸ್ತರು, 0.72% ಜೈನರು, 0.16% ಬೌದ್ಧರು, 0.05% ಸಿಖ್ ಮತ್ತು 0.02% ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು 0.27% ಧರ್ಮಗಳು.
Romanized Version
2008 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ 61,095,297, ಇದರಲ್ಲಿ 30,966,657 (50.7%) ಗಂಡು ಮತ್ತು 30,128,640 (49.3%) ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 973 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1000 ಪುರುಷರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು 75.36% ನಷ್ಟಿತ್ತು, 82.47% ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 68.08% ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 84% ಹಿಂದೂಗಳು, 12.92% ಮುಸ್ಲಿಮರು, 1.87% ಕ್ರೈಸ್ತರು, 0.72% ಜೈನರು, 0.16% ಬೌದ್ಧರು, 0.05% ಸಿಖ್ ಮತ್ತು 0.02% ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು 0.27% ಧರ್ಮಗಳು. 2008 Ralli Karnataka Ottu Janga Sankhye 61,095,297, Idaralli 30,966,657 (50.7%) Gandu Maththu 30,128,640 (49.3%) Sthree Athava Prathi 973 Mahileyarige 1000 Purusharu Karnataka Saksharatha Pramanavu 75.36% Nashtiththu 82.47% Purusharu Maththu 68.08% Rashtu Mahileyaru Sakshararagiddare Karnataka Janasankhyeyalli 84% Hindugalu 12.92% Muslimaru 1.87% Kraistharu 0.72% Jainaru 0.16% Bauddharu 0.05% Sikh Maththu 0.02% Ithara Dharmagalu Maththu 0.27% Dharmagalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:2008ralli Karnatakada Janga Sankhye Pramana Yashtu,


vokalandroid