ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೯೮೩ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?

ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೯೮೩ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಆರ್. ಗುಂಡು ರಾವ್ 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 1937-22 ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೩, 1980 ರಿಂದ 1983 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೯೮೩ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಆರ್. ಗುಂಡು ರಾವ್ 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 1937-22 ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೩, 1980 ರಿಂದ 1983 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.Karnatakada 1983 Shikshana Mantri Yarendare R Gundu Rao 8 Epril 1937-22 Agast 1993 1980 Rinda 1983 Ravarege Karnataka Rajyada Mukhyamanthriyagiddaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ...

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1989 ರಿಂದಲೂ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಕ್ತಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಬಂಡವಾಳಗजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.ಮತ್ತು 1983 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾದರು ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.ಮತ್ತು 1983 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾದರು ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid