ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ? ...

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಾಪೆಲ್ ನ ಕಟ್ಟಡ ಜೆಸುವಿಟ್ ಮಿಶನರಿಗಳಿಂದ ೧೮೮೪ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟು,೧೮೯೯ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಭೋಧಕ-ಕಲಾವಿದ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಮೋಶಿನಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ಒಳಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕುಸುರಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ರೋಮಿನ ಚಾಪೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗುವಂತಹ ಸುಂದರ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಇಂಚಿಂಚುಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಚಿತ್ರಕಾರ ಇಟೆಲಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಬ್ರದರ್ ಮೋಶಿನಿ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೋನ್ಸಗಾ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಸಂದ್ರಭಗಳನ್ನು ಚಾಪೆಲಿನ ಮೇಲ್ಛವಣಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಎಡಭಾಗದ ಮೊದಲ ಮೂರುಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಈ ಚಾಪೆಲ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಂಡಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಾಪೆಲ್ ನ ಕಟ್ಟಡ ಜೆಸುವಿಟ್ ಮಿಶನರಿಗಳಿಂದ ೧೮೮೪ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟು,೧೮೯೯ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಭೋಧಕ-ಕಲಾವಿದ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಮೋಶಿನಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ಒಳಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕುಸುರಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ರೋಮಿನ ಚಾಪೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗುವಂತಹ ಸುಂದರ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಇಂಚಿಂಚುಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಚಿತ್ರಕಾರ ಇಟೆಲಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಬ್ರದರ್ ಮೋಶಿನಿ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೋನ್ಸಗಾ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಸಂದ್ರಭಗಳನ್ನು ಚಾಪೆಲಿನ ಮೇಲ್ಛವಣಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಎಡಭಾಗದ ಮೊದಲ ಮೂರುಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಈ ಚಾಪೆಲ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಂಡಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ? ...

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ಇದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲುರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ,जवाब पढ़िये
ques_icon

ಕೊಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರು ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ...

ಕೊಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರು ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಲ್ಲು ಚಟ್ನಿ, ಕೊಲ್ಲು ಪಿಯೋಲ್, ಕೊಲ್ಲು ಏವಿಯಲ್, ಕೊಲ್ಲು ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲು ರಾಸಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಗ್ರೂವು ಕೊಲ್ಲು, ದಕ್ಷಿಣ जवाब पढ़िये
ques_icon

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ...

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತೆಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು MBBS ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜು 1986 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು,ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ जवाब पढ़िये
ques_icon

ತೆಲಂಗಾಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮೆಡಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ...

ತೆಲಂಗಾಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮೆಡಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆಂದರೇ ಚಿತ್ಕುಲ್ ಇಸ್ನಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹತ್ತಿರ, ಪಟಂಚೇರು ಹತ್ತಿರ ಈ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮೆಡಕ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್जवाब पढ़िये
ques_icon

2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತಹದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ತಿಳಿಸಿ? ...

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಬರಹಗಾರರು ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಧಾನ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ೧೯೪೮ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆನರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ೧೮೬೦ ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೆನರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ೧೮೬೨ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೆನರವನ್ನು ಬೋಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೆನರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
Romanized Version
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ೧೯೪೮ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆನರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ೧೮೬೦ ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೆನರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ೧೮೬೨ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೆನರವನ್ನು ಬೋಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೆನರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. Dakhin Kannada Jilleyalli St Aloshiyas Kaleju Prasiddavagide 1948 Hinde Dakhin Kannada Maththu Uttar Kannada Jillegalannu Ottagi Canara Endu Kareyalaguththiththu 1860 Ralli Britisharu Ee Bhagavannu Uttar Kenara Maththu Dakhin Kenara Endu Vingadisidaru 1862 Ralli Uttar Kenaravannu Bombe Presidency Hagu Dakhin Kenaravannu Madras Presidensige Serisalayithu Kundapura Taluku Modalu Uttar Kenaradalliddaru Nanthara Dakhin Kenarakke Serisalayithu Svathanthryada Nanthara Ee Jelly Igina Dakhin Kannada Udupi Hagu Kasaragod Jillegalannu Olagondiththu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Dakhin Kannada Jilleyalli Yava Kaleju Prasiddhavagide ?,


vokalandroid