ಕರ್ನಾಟಕ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವು ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವವು? ...

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ಲಂಬಾಣಿಯರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ಕೋಲಾಟ,ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತ,ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತ,ಕಂಸಾಳೆ,ನಂದಿಕಂಬದ ಕುಣಿತ,ಕರಗದ ಕುಣಿತ,ಕೊಡಗಿನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ಭೂತನೃತ್ಯ,ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ,ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತಗಳು,ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆ,ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ,ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ,ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆಗಳು,ಲಾವಣಿ,ಕೋಲಾಟದ ಪದ,ಬಂಡಿಯ ಪದ,ಕಿನ್ನರಿ ಪದ,ಕಂಸಾಳೆ ಪದ,ಗೀಗೀಪದ,ಪಾಡ್ದನ ಮತ್ತು ಓಬೇಲೆ ಪದ,ತ್ರಿಪದಿ,ಮದುವೆಯ ಹಾಡುಗಳು,ಎಣ್ಣೆಯೊತ್ತುವ ಪದ,ಉರುಟಣೆ ಹಾಡು,ಸೋಬಾನೆ ಪದ,ತಿಂಗಳುಮಾವನ ಪದ ಮಾನವಮಿ ಪದ,ಕಥನಗೀತಗಳು,ಹಾಸ್ಯದ ಪದ,ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು,ಹಳ್ಳಿಯ ಪದಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವು.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ಲಂಬಾಣಿಯರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ಕೋಲಾಟ,ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತ,ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತ,ಕಂಸಾಳೆ,ನಂದಿಕಂಬದ ಕುಣಿತ,ಕರಗದ ಕುಣಿತ,ಕೊಡಗಿನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು,ಭೂತನೃತ್ಯ,ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ,ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತಗಳು,ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆ,ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ,ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ,ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆಗಳು,ಲಾವಣಿ,ಕೋಲಾಟದ ಪದ,ಬಂಡಿಯ ಪದ,ಕಿನ್ನರಿ ಪದ,ಕಂಸಾಳೆ ಪದ,ಗೀಗೀಪದ,ಪಾಡ್ದನ ಮತ್ತು ಓಬೇಲೆ ಪದ,ತ್ರಿಪದಿ,ಮದುವೆಯ ಹಾಡುಗಳು,ಎಣ್ಣೆಯೊತ್ತುವ ಪದ,ಉರುಟಣೆ ಹಾಡು,ಸೋಬಾನೆ ಪದ,ತಿಂಗಳುಮಾವನ ಪದ ಮಾನವಮಿ ಪದ,ಕಥನಗೀತಗಳು,ಹಾಸ್ಯದ ಪದ,ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು,ಹಳ್ಳಿಯ ಪದಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವು.Karnatakadalli Kandubaruva Halavu Nrithya Prakaragalu Pramukha Janapada Nrithyagalu Lambaniyara Janapada Nrithyagalu Kolata Suggiya Kunitha Veerabhadra Kunitha Kansale Nandikambada Kunitha Karagada Kunitha Kodagina Janapada Nrithyagalu Tulunadina Janapada Nrithyagalu Bhuthanrithya Yakshagana Bayalata Gombe Kunithagalu Garudi Gombe Suthrada Gombe Togalu Gombeyata Janapada Nrithya Geethegalu Lavani Kolatada Pada Bandiya Pada Kinnari Pada Kansale Pada Geegeepada Paddana Maththu Obele Pada Tripadi Maduveya Hadugalu Enneyoththuva Pada Urutane Hadu Sobane Pada Tingalumavana Pada Manavami Pada Kathanageethagalu Hasyada Pada Makkala Hadu Halliya Padagalu Innu Munthadavu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಹಲವಾರು ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರಳಿನ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಾಕಾರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಡೋಳು ಕುಣಿತ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಲಂಬಾಣಿಯರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು, ಕೋಲಾಟ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತ, ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ, ನಂದಿಕಂಬದ ಕುಣಿತ, ಕರಗದ ಕುಣಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
Romanized Version
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಹಲವಾರು ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರಳಿನ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಾಕಾರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಡೋಳು ಕುಣಿತ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಲಂಬಾಣಿಯರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು, ಕೋಲಾಟ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತ, ವೀರಭದ್ರ ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ, ನಂದಿಕಂಬದ ಕುಣಿತ, ಕರಗದ ಕುಣಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.Sampradayika Dramagalu Halavaru Shailigalannu Karnatakada Janapada Sangeeta Nrithya Maththu Natakagalalli Balasalaguththade Togalu Gombeyata Karnatakada Neralina Suthrada Bombeyakarada Sampradayika Rupavagide Dolu Kunitha Saha Mahileyaru Nrithya Maduththiddare Innu Halavu Nrithyada Prakaragalu Lambaniyara Janapada Nrithyagalu Kolata Suggiya Kunitha Veerabhadra Kunitha Kansale Nandikambada Kunitha Karagada Kunitha Kandubaruththave
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnataka Dalli Kandubaruva Halavu Nrithyada Prakaragalu Yavavu,


vokalandroid