ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ...

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ೫೭೩mm ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ೫೭೩mm ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ೫೭೩mm ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ೫೭೩mm ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆKarnatakadalli Kadime Male Beeluva Jelly Chitradurga Chithradurgadalli 573 Rashtu Male Beeluththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnatakadalli Kadime Male Beeluva Jelly Yavudu,


vokalandroid